Case

Fisherman’s Friend

Baggrund om

Fisherman's Friend kom till Buzzanova med en önskan att positionera sin digitala kommunikation mot en yngre målgrupp, närmare bestämt 18-30 åringar. Detta på både Instagram, Tiktok, Facebook och i betalannonser. 

Med särskilt fokus på målgruppens verklighet, världsbild och intressefält har vi sedan mars 2023 skapat ett strömlinjeformat, kreativt och målgruppsmedvetet innehållsuniversum som har Fishermans salta humor och tydliga visuella stil som en röd tråd. Detta under rubrikerna, Be Strong and Be Present, som är ytterligare tolkningar av Fisherman's Friends internationella, kommunikativa linje. 

Som utgångspunkt har vi en tydlig strategi för både innehållsproduktion, betalannonser, SoMe-hantering, varumärkesaktivering och Influencer Marketing. Detta i syfte att öka varumärkeskännedomen i målgruppen i deras årliga Odyssey-rapport samt bygga sunda och engagerande, ägda SoMe-kanaler.

 

Challenge
Baggrund om
Fisherman's Friend är idag ett världsberömt varumärke. som startade i Fleetwood, som är en liten kuststad i nordvästra England 1865. Att ompositionera Fisherman's Friend i Danmark mot målgruppen 18-30-åringar genom att använda de kanaler och plattformar där ungdomar typiskt sett befinner sig, t.ex. Instagram, Facebook och TikTok.
Solution
Baggrund om
Att ta bestick från målgruppens verklighet genom att säkerställa relevans i allt publicerat innehåll. Att bygga ett organiskt engagemang på sociala kanaler, och ändra fokus från engagemang till räckvidd i betalda sociala annonser. Öka frekvensen av releaser, introducera mycket mer video och människor i innehållet.
Result
Baggrund om
Ett strömlinjeformat och målgruppsmedvetet digitalt universum har skapats och starka resultat säkrats. Vi har varit närvarande vid flera evenemang där vi har använt principen "Seen av få, sedd av många". Den organiska engagemangsgraden har fördubblats till nuvarande 3,6 %. CPM på 11 DKK i genomsnitt. Från 3,7 till 37,5 % video i flödet och 80 % personer i innehåll.

Selected content from the case

Other cases

Karim Stoumann

Ska vi ta en pratstund?

Karim Stoumann

Karim Stoumann

CEO & Founder

Baggrund om
SV