Videoproduktion

Baggrund om

Videoinnehåll är kung

Videoformatet utvecklas snabbt. Konsumenter konsumerar video som aldrig förr, och det har också funnits ett stort behov av effektiv, kreativ och engagerande videoproduktion av varumärken runt om i världen.

På buzzanova producerar vi mottagarorienterat videoinnehåll som är baserat på de kärnvärden och USP:er du som varumärke vill exponera. Allt i syfte att engagera din målgrupp och skapa tillväxt för din verksamhet. Vi har över 12 års erfarenhet av att producera videoformat för YouTube, Instagram, Facebook, TikTok och streamingkanaler som Tv2Play. På den här sidan kan du lära dig mer om vår arbetsprocess när det kommer till innehållsproduktion.

https://buzzanova.com/wp-content/uploads/2021/02/startae-team-7tXA8xwe4W4-unsplash.jpg

Strategi 

Inget värdefullt samarbete utan en tanke bakom. På buzzanova inleder vi alltid våra samarbeten med att hitta de budskap som du som kund behöver exponera via ett givet format.

Vi diskuterar målgrupper, kärnvärden, format, look&feel, manus och samlar det hela i en strategisk presentation eller storyboard som sedan ska ligga till grund för utarbetandet av det önskade innehållet.

https://buzzanova.com/wp-content/uploads/2022/04/DSC03545-3-1024x749.jpg

Produktion

Vårt team av arrangör/regissör, ​​projektledare, fotograf och ljudmänniskor kommer, utifrån överenskommet koncept, i form av manus och storyboard, att utföra själva produktionen.

Här är du som kund naturligt delaktig i hela processen, så att vi ser till att slutresultatet ligger så nära som möjligt de visioner och budskap som du och ditt varumärke behöver.

Vad kan vi göra för dig?

Vi skapar unika lösningar inom content marketing som är anpassade efter ditt varumärke och mål.

Kontakta oss
https://buzzanova.com/wp-content/uploads/2022/04/DSC03764-3-1024x683.jpg

Efterbearbetning

Planering, bra bilder och skickliga människor framför kameran är avgörande när man producerar video. Efterredigering av ljud och bild är dock en minst lika viktig del av det färdiga resultatet. Baserat på överenskomna parametrar om estetik, tempo och övergripande kommunikationsmål, redigerar vi ett skarpt, avslutande innehåll.

Den färdiga produktionen skalas till önskade format, vare sig det är TV, Facebook, Instagram eller annat, och kan även anpassas efter lansering och särskild marknadsföring.

 

https://buzzanova.com/wp-content/uploads/2021/02/sincerely-media-3KEFp35FVB0-unsplash.jpg

Utvärdering 

Vi utvärderar efter avslutad produktion och bedömer om alla mål i den initiala strategin och kreativa briefen är uppfyllda, samt vad vi eventuellt kan göra bättre till nästa gång.

Om så önskas kan vi givetvis vara med under lanseringen och distributionen av videon. Om det inkluderar betalmedier kommer vi kontinuerligt att optimera hur videon presterar på kanalerna.

 

SV